Vandaag presenteren we de speerpunten-nota over het beleidsdomein Omgeving. Het is de derde in een reeks van vijf, en waarschijnlijk de meest fundamentele van de reeks.

Het meest fundamentele speerpunt omdat Ruimtelijke Ordening en Vergunningen de bevoegdheden zijn waar alles samenkomt: milieu, water, mobiliteit, economie, enzovoort. Het draait rond het gedeelde gebruik van ruimte, en die “waar”-vraag kan je enkel oplossen door gebiedsgericht en geïntegreerd te werken. Dit is nu net waar de provincies van oudsher in excelleren, en waarom daarentegen de geïsoleerde werkende Vlaamse Overheid er moeilijk in slaagt een duidelijke visie of beleid rond Ruimtelijke Ordening uit te stippelen.

De provincies zijn onvermoeibaar in het betrekken van alle betrokkenen, over verkokerde bevoegdheden en belangen heen om tot pragmatische en gedragen oplossingen te komen. De resultaten die we boeken, onderstrepen de waarde van deze aanpak in ruimtelijke processen, die vaak administratieve en bestuurlijke grenzen overstijgen.

Vlaanderen heeft stevige uitdagingen en ambitieuze beleidsprioriteiten voor het beleidsdomein Omgeving. Laten we samen de uitdagingen aanpakken met duidelijke afspraken tussen de verschillende beleidsniveaus.

De provincies gaan altijd voor de meest efficiënte oplossing op het terrein.

Daarom vragen we concreet:

  • De erkenning en inzet van onze provinciale regisseursrol als ruimtelijke beleidsmakers en -uitvoerders om bovenlokale ruimtelijke problematieken aan te pakken,
  • De bevestiging van onze inhoudelijke ervaring en onze procedurele bevoegdheden m.b.t. vergunningenbeleid
  • De verantwoordelijkheid om zelf de provinciale vergunningen effectief te handhaven

Op die manier creëren we samen bewegingsvrijheid voor beleidsmakers op elk niveau, en laten we de bestuurlijke puzzel weer vlotter schuiven. Ten goede van burgers, bedrijven en de hele Vlaamse samenleving.”

De volledige tekst kan je terugvinden op: Speerpunt Omgeving